Supply chain financien

Focus op kosten in de Supply Chain is algemeen goed. Maar er is meer. Worden besparingen gebruikt om de kosten te reduceren of om te investeren in betere diensten aan klanten?

Personeelskosten zijn een grote post in het budget. Automatiseren en mechaniseren hebben veelal als doel om die kostenpost te reduceren. Maar dit kan niet oneindig gebeuren.

De kwaliteit van medewerkers in de supply chain zal veranderen. Harde werkers en fysieke arbeid maken steeds meer plaats voor slim werken. Klanten zijn grilliger in hun eisen en wensen en hoe sluit je daar op aan? Samenwerken met klanten en leveranciers zal steeds vaker plaatsvinden.

De kennis en kunde van alle medewerkers zal nodig zijn om hier antwoord op te geven. Maar het betrekken van medewerkers en het gebruiken van al die kennis en kunde is nog niet gebruikelijk, want veelal wordt de kennis en kunde gebruikt die in de top of staf aanwezig zijn.

Supply Chain financien verbeteringen

supply chain besparing

Bepaal de verbetermogelijkheden in uw Supply Chain

Het betrekken van medewerkers zorgt voor meetbare prestatie verbetering, zoals bijgaande figuur u laat zien.

Op deze website staan diverse voorbeelden van supply chain verbetertrajecten waar het betrekken van medewerkers voor blijvend succes heeft gezorgd.

Geinteresseerd wat het betrekken van medewerkers uw organisatie kan opleveren, doe dan deze test en in 3 minuten heeft u het antwoord