Supply chain HR manager

In de Supply Chain kent HR een aantal specifieke uitdagingen op het gebied van veiligheid en het werken met een flexibele arbeidspool.

Maar ook ondersteuning geven zodat er adequaat werkoverleg plaatsvindt als fundament voor een hoge tevredenheid bij medewerkers, een gering verloop en een laag ziekteverzuim.

Handhaven van regels en afspraken via sancties of via intrinsieke motivatie is een veelvoorkomend vraagstuk. Het betrekken van medewerkers bij het bedenken en realiseren van veranderingen zorgt voor een betere prestatie en draagt ook bij aan de genoemde motivatie.

Herkent u dat betrekken en motiveren van medewerkers lastig is in een omgeving waar een sterke focus op processen, systemen, automatiseren en mechaniseren ligt?

Supply chain HR manager

supply chain besparing

Bepaal de verbetermogelijkheden in uw Supply Chain

Het betrekken van medewerkers zorgt voor meetbare prestatie verbetering, zoals bijgaande figuur u laat zien. Maar zal ook bijdragen aan het imago van uw bedrijf en de supply chain branche. Met de aanstaande vergrijzing en verwachte groei zal dit in uw voordeel werken.

Op deze website staan diverse voorbeelden van supply chain verbetertrajecten waar het betrekken van medewerkers voor blijvend succes heeft gezorgd.

Geinteresseerd wat het betrekken van medewerkers uw organisatie kan opleveren, doe dan deze test en in 3 minuten heeft u het antwoord