Onderbouwing

Het nut en noodzaak om mensen te betrekken in veranderprojecten is veelvuldig onderzocht.
De volgende invalshoeken zijn o.i. interessant:

  1. SCM driehoek, volgens prof.dr Jack van der Veen
  2. Sociale Innovatie, klik hier
  3. Value Profit Chain, klik hier
  4. Q12 van Gallup, klik hier
  5. Lean, klik hier
  6. Schatgraven, klik hier

SCM driehoek volgens prof. dr. Jack van der Veen

Om in de toekomst grote stappen te maken in SCM is er nog heel veel werk aan de winkel. De agenda voor de toekomst bestaat grofweg uit drie delen:

SCM Jack van der Veen

Het eerste aandachtgebied bij de implementatie van SCM betreft de strategie. Zoals ook uit de definitie blijkt is SCM strategisch; het gaat het formuleren en uitdragen van een visie, missie en kernwaarden, over lange-termijn relaties met ketenpartners en over het realiseren van duurzaam concurrentievoordeel. Hierbij staat het idee centraal dat een Supply Chain (inclusief alle leveranciers en eigen medewerkers) geen ‘noodzakelijk kwaad’ is maar een belangrijke bron van klantwaarde kan zijn.

Het tweede aandachtspunt betreft de SCM infrastructuur; het stroomlijnen van de integrale processen tussen organisaties. Hierbij hoort bijvoorbeeld het op één lijn brengen van targets en incentives, het volop delen van relevante informatie, het afstemmen van beslissingen en het hanteren van een dynamisch verdien- en verdeelmodel.

Het derde aandachtspunt, mindset & gedrag, gaat over de factor mens. Hierbij gaat het onder andere over leiderschap, over vertrouwen, over teamgevoel en over een cultuur waarin mensen willen bijdragen en samen willen werken aan de doelstellingen van de organisatie en de gehele supply chain.

Hoewel alle drie de genoemde aandachtspunten van even groot belang zijn, lijkt de belangrijkste bottleneck voor de implementatie van SCM bij de componenten strategie en mindset & gedrag te liggen. Strategieontwikkeling zal pas tot volle wasdom komen als SCM in de boardroom zit maar, andersom, komt SCM pas in de boardroom als organisaties inzien dat het een zeer strategisch aandachtsgebied is. Dat SCM vooral ook mensenwerk is moge evident zijn, maar toch komen onderwerpen als leiderschap, cultuur en vertrouwen nog nauwelijks voor binnen het vakgebied; pas heel recent is daarvoor de nodige aandacht gekomen. Er is nog veel kennis op met name de component mindset & gedrag te ontwikkelen.

Sociale Innovatie in de Logistiek

Sociale Innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten.sociale innovatie logistiek

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven veel kennis ontwikkelen. Het succes van innovatie wordt echter slechts voor 25% bepaald door R&D investeringen en voor 75% door factoren op het gebied van mens en organisatie. Volgens onderzoekers als prof. dr. H. W. Volberda zouden bedrijven meer moeten inzetten op organisatie- en managementvernieuwing.
klik hier om terug te gaan naar de bovenkant van deze pagina

Value Profit Chain

Value Profit Chain logistiek

Harvard ontwikkelde het bedrijfmodel van de ‘Value Profit Chain’. Dit model gaat er vanuit dat medewerkerwaarde zorgt voor klantwaarde en klantwaarde op z’n beurt voor aandeelhouderswaarde.

Dit betekent dat organisaties veel meer uit moeten gaan van de passie en talent van hun medewerkers en management en vanuit hier hun klanten moeten bedienen

De ‘Value Pofit Chain’ beschrijft de relaties tussen de betrokkenheid van medewerkers, de tevredenheid en loyaliteit van klanten en de effecten daarvan op productiviteit en winst. Deze relaties zij wederkerig en versterken elkaar onderling. Betrokken medewerkers zijn productiever, effectiever en leveren betere kwaliteit aan klanten. Bovendien blijven ze langer bij de organisatie werken, waardoor zij ‘eigenaarschap’ ontwikkelen en een gezamenlijke cultuur opbouwen. Vanwege hun ervaring leveren betroken medewerkers daarnaast ook meer nieuwe ideeën. Door het geringe verloop hoeven bedrijven minder te investeren in nieuwe medewerkers. Als gevolg hiervan zijn gemotiveerde en loyale medewerkers productiever, effectiever en leveren kwalitatief betere diensten en producten aan klanten.

Loyale klanten komen eerder terug, lopen minder snel weg naar de concurrent en blijven hierdoor langer klant. Zodoende spenderen ze meer bij jou en vertellen hun tevredenheid door aan anderen.

Gemotiveerde en loyale medewerkers en tevreden en loyale klanten liggen in elkaars verlengde en zorgen samen voor lange termijn groei en winst. Door groei en winst op lange termijn zijn de investeerders tevreden en worden zij loyaler. Dit brengt met zich mee dat ze een lange termijn relatie willen aangaan en zorgt voor meer investeerders. Bovendien hebben loyale investeerders vertrouwen in nieuwe ideeën en ontwikkelingen, wat weer zorgt voor een breder draagvlak. Succesvolle organisaties zullen niet alleen hun investeerders tevreden houden en betalen, maar bovendien weer investeren in de organisatie (zowel in medewerkers als in (nieuwe) producten.
klik hier om terug te gaan naar de bovenkant van deze pagina

Q12 Gallup

“The world’s top-performing organizations understand that employee engagement is a force that drives business outcomes. Research shows that engaged employees are more productive employees. They are more profitable, more customer-focused, safer, and more likely to withstand temptations to leave the organization. In the best organizations, employee engagement transcends a human resources initiative — it is the way they do business.

Employee engagement is a strategic approach supported by tactics for driving improvement and organizational change. The best performing companies know that developing an employee engagement strategy and linking it to the achievement of corporate goals will help them win in the marketplace.”

Gallup Q12 logistiek

klik hier om terug te gaan naar de bovenkant van deze pagina

In het onderstaande schema is de relatie tussen engagement (motivatie/betrokkenheid) en een verhoogde toegevoegde waarde van de organisatie zichtbaar gemaakt.

schatgraven betrokkenheid

 

Schatgraven

Verbetertrajecten bieden een geweldige kans om mensen te ontwikkelen. In een verbetertraject word je immers uitgedaagd op onderwerpen die vaak buiten je dagelijkse werkzaamheden liggen. Dit betekent ook dat je je ‘comfortzone’ moet verlaten om succesvol te zijn. Beide aspecten, mits goed begeleid, maken dat er duurzame ontwikkeling bij de betrokkenen kan plaatsvinden terwijl tegelijkertijd de veranderdoelstellingen behaald worden. Zo gaan ontwikkelen en verbeteren hand in hand!

Door verbetertrajecten zo op te zetten dat er omstandigheden worden gecreëerd waarin mensen worden uitgedaagd, ruimte krijgen, ondersteund worden en worden aangesproken op het resultaat, kunnen mensen zich duurzaam ontwikkelen. Dit wordt Schatgraven genoemd.

Schatgraven is mede gebaseerd op LEAN en Sociale Innovatie, zodanig dat verbetertrajecten niet alleen als doel hebben om prestaties te verbeteren maar ook om mensen te ontwikkelen. Hierdoor vindt er duurzame ontwikkeling en continue verbetering plaats en zijn de resultaten optimaal geborgd.

klik hier om terug te gaan naar de bovenkant van deze pagina

Bereken uw besparing

supply chain besparing

Doe de test en bepaal wat u kunt besparen

Bereken via deze tool de eventuele ruimte in uw organisatie om te besparen en/of te investeren in nieuwe cq betere supply chain diensten (bv. Value Added Logistics).