Menselijke factor sleutel tot succes logistieke samenwerking

In de logistieke sector gaat de aandacht vooral uit naar de zakelijke aspecten van een samenwerking.

Ondernemers die het belang van menselijke kwaliteiten op de juiste waarde schatten, zijn beter in staat de samenwerking met partners naar een hoger niveau te tillen.

De aandacht voor de menselijke factor – gedrag, emoties en mind-set – is veel minder groot, terwijl het wel het fundament vormt. ABN AMRO, TLN  en FENEX stellen dat deze factoren te vaak worden weggewuifd, omdat ze niet passen in de ‘hands-on’ cultuur die de logistieke sector kenmerkt. Dit concluderen ABN AMRO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursorganisatie FENEX in deel 3 van het rapport ‘Logistieke waarde creëer je samen’, dat vandaag is gepubliceerd.menselijke factor

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way”

Samenwerking behoeft intensieve sturing met specifieke aandacht voor veranderend gedrag. Succesvol veranderen begint bij de ondernemer zelf. Leiderschap is hierbij erg belangrijk om karakters te managen en draagvlak te creëren voor samenwerking.

Hoger niveau samenwerking mogelijk, van co-operatie naar co-creatie

“Samenwerken gaat over meer dan het koppelen van bedrijfsactiviteiten alleen. Het gaat óók over het slim aanwenden van de competenties, kennis en kracht van anderen om doelen te realiseren. In het proces van een samenwerkingsverband wordt een groot beroep gedaan op het empatisch vermogen van de ondernemer. Bart Banning: “Logistieke partnerships zijn vaak traditioneel en primair gericht op co-operatie. Om tot vernieuwing van dienstverlening te komen, is een samenwerkingsverband nodig met een focus op waardecreatie: van co-operatie naar co-creatie. Hierbij mag de creatieve inbreng van de medewerkers niet worden onderschat”.

Lees hier het rapport over het belang van de menselijke factor