Logistiek de Winter

Verbeterproject De Winter Logistics

Periode: 2014

  • Opgericht in 1992
  • 285 medewerkers, 70 voertuigen
  • 6 vestigingen
  • €26 miljoen omzet
  • Gespecialiseerd in collectievervoer en aan- en afvoerlogistiek van bloemen, planten, groenten en fruit

logistiek verbeterproject

De Winter Logistics was in het verleden dé trekker achter KiSS-IT, een IT-systeem dat gericht is op het delen van keteninformatie. Dit heeft extern bijgedragen aan een goede profilering van het bedrijf. Intern heeft de IT-slag ertoe geleid tot intensieve monitoring en aanscherping van de bedrijfsprocessen wat heeft geresulteerd in verdergaande optimalisatie van de bedrijfsvoering.

 

Ontwikkelingen herkennen, vertalen naar kansen en besluitvorming
De Winter Logistics is actief in collectief sierteeltvervoer van kweker naar veiling en tussen de diverse veilinglocaties in Nederland, waar ook de nodige kopers zijn gevestigd. De dynamische omstandigheden in de bloemen- en plantenmarkt zorgen voor de nodige afstemming tussen ketenpartijen. Deze ketenomstandigheden samen met de ervaring die is opgebouwd met KiSS-IT vormen aanleiding voor De Winter om transparantie en betrouwbaarheid van de processen tot één van de belangrijkste pijlers te maken.

 

Realisatie
Om tijdig te identificeren welke behoefte bestaan bij klanten doet De Winter ieder jaar haar eigen klanttevredenheidonderzoek. Hierbij richten zij zich niet alleen op de cijfers die worden gescoord op de dienstverlening, maar vooral op de vraag doen wij wat klanten nodig hebben? Door inzicht in de eigen processen en de wens van klanten heeft De Winter haar organisatie aangepast op die klantbehoefte. In de logistiek heeft dit geresulteerd in initiatieven als “busdiensten” en “taxidiensten”, waarmee De Winter inspeelt op de behoefte van kwekers. Daarnaast is het belang van customer service sterk gegroeid. Omdat De Winter vaak pas een half uur van te voren de orders doorkrijgt van hun klanten, is er veel afstemming nodig. Door het toepassen van nieuwe technologische mogelijkheden is De Winter actief bezig haar customer service activiteiten te stroomlijnen. Een voorbeeld is de op korte termijn staande introductie van een zelf gemaakte app, waarin de orders kunnen worden doorgevoerd en waarin bovendien de informatieverstrekking naar de klant verbetert. Zo kunnen zij nu door het inbrengen van algoritmen in het Transport Management Systeem beter de Expected Time of Arrival (ETA) voorspellen. Het doel is om de status van een order via de app te ontsluiten aan klanten. De essentie is dat De Winter zich probeert te onderscheiden richting klanten door het bieden van transparante en betrouwbare keteninformatie. Ook bij de nieuwe klangroep de retail.

 

Sociale innovatie
Naast investeringen in technologie heeft De Winter ook gekozen voor investering in sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit is begonnen met het management. Daar is bovendien ingezet op dienend leiderschap. Door medewerkers actief te betrekken, gaan zij ook makkelijker mee in veranderingen. Hoe? Door bijvoorbeeld het bloemetje van de maand of door het jaarlijkse programma “verbreed je horizon”, waarbij het personeel mee kan kijken bij hun collega’s. Een planner rijdt een dag mee met een chauffeur of iemand van de administratie loopt mee met een medewerkers van de orderintake. Door de combinatie van deze investeringen is de focus op betrouwbaarheid door transparantie ook daadwerkelijk geoperationaliseerd. Daarom ook de kernwaarden van De Winter Logistics: samen, dienend en betrouwbaar! bron: http://www.tvm.nl/sites/tvm.nl/files/20141210-sectorstudie-gezonde-groei-onder-uitdagende-omstandigheden.pdf
Bekijk ook de Youtube clip door op het plaatje te klikken.
sociale innovatie logistiek