Logistiek verbetertraject CB

Logistiek CB

Periode: 2012
CB logistiekCB heeft ruim 140 jaar ervaring als integrale logistieke dienstverlener. CB biedt oplossingen in de vorm van Logistieke Diensten, E-commerce logistiek, Digitale distributie en Informatie en communicatie-diensten.

Met een fijnmazig distributienetwerk bedient CB de hele Nederlandse en Belgische markt. CB is actief in de sectoren Media, Healthcare en Fashion. CB heeft ruim 800 medewerkers in dienst en realiseerde in 2011 een omzet van 86 miljoen euro.

Situatie schets

Als de boekenmarkt al jarenlang je enige klant is en de die markt loopt fors terug. Wat doen je dan? En vooral wanneer?  Centraal Boekhuis handelde op tijd en transformeerde zich naar een logistieke dienstverlener met een nieuwe naam CB met nieuwe klanten in de Fashion en Health Care.

Bereikte resultaten

8 november 2012 ontving CB de HR Proffie Veerkrachtprijs. De Veerkrachtprijs wordt toegekend aan het bedrijf dat op een onderscheidende wijze de meeste veerkracht op HR gebied heeft getoond. Tijdens een debat met medefinalisten PostNL en Beter Horen lichtte CB toe op welke wijze het bedrijf voorsorteert op 2015 en onder meer arbeidsmobiliteit en modernisering van arbeidsvoorwaarden realiseert.

De jury stelde: “CB is zich naast de distributie van boeken gaan toeleggen op healthcare en fashion. Extra knap is dat deze omslag is ingezet nog voordat de markt voor boeken begon terug te lopen.”

CB is in staat geweest om in veranderende markt uitdagende strategische doelstellingen om te zetten in de operationele uitvoering van HR-beleid. Belangrijke resultaten zijn geboekt in de modernisering van arbeidsvoorwaarden, bredere inzetbaarheid van medewerkers en betere personeels- en capaciteitsplanning.

HR-directeur Jaco Gulmans van CB: ‘Het faciliteren en motiveren van open en eerlijke communicatie richting medewerkers, management en ondernemingsraad, heeft gezorgd voor een hoge mate van betrokkenheid bij de ontwikkeling van het bedrijf en het inzetten van de gewenste veranderingen’.

Logistiek Lean traject bij CB

Bekijk deze video

Leave a Reply