Logistiek NSK EDC

Verbetertraject Logistiek NSK EDC

periode 2010-2011
logistiek NSK EDC verbetertraject

In Tilburg staat het Europees Distributie Centrum (EDC) van NSK.

NSK is een producent van o.a. lagers en heeft wereldwijd ongeveer 25.000 medewerkers in dienst.

In Tilburg beschikt het magazijn over ongeveer 18.000 locaties en dagelijks worden ongeveer 1.200 orderregels door ruim 100 medewerkers verwerkt.

In 2010 waren de logistieke prestatie onvoldoende. Er werd gewerkt aan een nieuw IT-systeem, een andere fysieke inrichting van het magazijn en de kwaliteit van de organisatie en met name de kwaliteit van de 9 Teamleiders, moest omhoog.

Situatie schets (2010)

Michel van Nispen is Director European Logistics. Hij geeft leiding aan het DC in Tilburg en enkele kleinere Europese distributiecentra, samen met een managementteam van vijf man. De managers sturen negen teamleiders aan.

In 2009 nam NSK afscheid van de Operations Manager, net voor het hele land de crisis in schoot. Besloten werd de functie niet opnieuw in te vullen. Michel nam zelf enkele taken over en het managementteam werd naar een hoger niveau getild. Dat betekende ook dat de teamleiders zelfstandiger moeten functioneren. Die verandering ging niet zonder slag of stoot.

Bereikte resultaten 2011

Het betrekken van mensen is nu meer een bewust proces. We hebben recent (2011) een nieuwe teamleider Inbound aangenomen. Hij was al meer gewend om te werken zoals wij willen werken. Het resultaat is dat je daar al meer zelfredzaamheid ziet.

Voor een project op de werkvloer hebben we een magazijn-medewerker geselecteerd, die zich regelmatig constructief kritisch uit. Iets wat we graag willen, maar wat toch niet zomaar iedereen doet.

Michel van Nispen NSKZonder het verbeterproject hadden we ons wellicht meer laten leiden door praktische overwegingen en niet zozeer door de kwaliteiten van de persoon. Nu kiezen we de beste man.

Bereikte resultaten na 2011

  • EDC was vanwege eerdere mislukte projecten het zwarte schaap en wordt nu door Holding als voorbeeld ¬†organisatie genoemd. EDC is het¬†Logistiek expertise centrum binnen de Holding geworden
  • De tevredenheid van medewerkers is significant toegenomen
  • Productiviteit en Kwaliteit zijn sterk verbeterd
  • Sales neemt logistiek mee in klant-gesprekken

2014-03-03 08.39.29

High-lights van de aanpak

Als aanvulling op de wijzigingen in de layout van het magazijn en in de IT-systemen is gestart met een individueel coachings-traject voor met name de 9 teamleiders. Al snel is dit uitgebreid tot een aanpak waar ook het MT in is betrokken. Nadat er een aantal basiszaken (o.a. heldere overlegstructuur) op orde was is gewerkt aan ambitie en visie, genaamd “Champions League” om zo aan te geven dat EDC top-logsitiek wil doen en zo waarde aan de producten van NSK levert. Deze ambitie werkt na 3 jaar nog steeds zeer inspirerend. Het betrekken van de medewerkers is nu gewoonte geworden. Jaarlijks meten wij de status van het verbeterproject via de SuccesGPS

Hoe doe je dat en onderbouwing

Elk project is uniek. Een algemene aanpak staat beschreven bij “Hoe doe je dat“. Ook interessant is de toelichting bij “Onderbouwing

NSK, Michel van Nispen, Rob van der Heijden