Logistiek DFDS

Verbetertraject Logistiek DFDS Seaways Vlaardingen

Periode: 2012

logistiek DFDS

DFDS is het grootste scheepvaartbedrijf van Noord-Europa en een logistiek bedrijf.

De goederen worden vanaf de beginlocatie tot de bestemming gebracht.

In de vestiging DFDS Vlaardingen wordt met roll on roll of transport gevaren op de routes Felixstowe en Immingham. Op deze vestiging zijn ongeveer 150 medewerkers werkzaam.

Probleem situatie

Er bestaat een kloof tussen management en medewerkers die zich onder andere uit in stakingen. Het rendement staat fors onder druk en loopt terug en er zijn veel veiligheidsincidenten.

Klantenvraag

Vanuit de ambitie om met zijn bedrijf geschiedenis schrijven wordt ons gevraagd hen te helpen de bestaande kloof te overbruggen, de servicegraad te verhogen en de veiligheidsincidenten te verminderen. Dit op dusdanige wijze dat de medewerkers en trots en tevreden zijn en de winstgevendheid wordt vergroot.

Resultaat

Na een traject van een jaar zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

  • Samenwerking is sterk toegenomen.
  • Medewerkerstevredenheid 12% toegenomen
  • Minder schades
  • Minder brandstofkosten
  • Turnaround tijden sterk verbeterd
  • Afvaartbetrouwbaarheid: target 90%, resultaat 95% (nb. 1 minuut te laat is niet op tijd!)
  • Klanttevredenheid met 8% toegenomen

2014-03-03 08.42.45

De weg

Na een inventarisatie bij een dwarsdoorsnede van medewerkers is een beeld gevormd van de situatie. Dit beeld is gedeeld met alle medewerkers om betrokkenheid en gezamenlijkheid op gang te brengen. Al snel werden eenvoudig te realiseren verbeteringen benoemd en aangepakt, waar mogelijk door de medewerkers zelf. Daarnaast is er een visie/strategie ontwikkeld, ook weer in samenwerking met alle medewerkers.

Door medewerkers zijn een aantal processen bekeken en verbeteringen met hen doorgevoerd. De eerste successen werden hierdoor zichtbaar en het vertrouwen in de nieuwe manier van werken en elkaar nam toe. Het overleg is structureler en professioneler aangepakt en stapje voor stapje was de weg naar succes ingeslagen.

Resultaat is niet alleen dat medewerkers meer plezier hebben, maar ook dat schepen op tijd vertrekken en klanten daardoor meer tevreden zijn.

Hoe doe je dat en onderbouwing

Elk project is uniek. Een algemene aanpak staat beschreven bij “Hoe doe je dat“. Ook interessant is de toelichting bij “Onderbouwing